מר עובד קונה, מנכ”ל
טלפון: 03-6422828 שלוחה 200/201

לשכת מנכ”ל
ליליאן סבח: שלוחה 203
גב’ טלי סעדה: שלוחה 200/201

גב’ הילי שמאי, מנהלת פרויקטים ועוזרת מנכ”ל
שלוחה 202

מר אלכס פירוב, קב”ט ומנהל תפעול
שלוחה 208

גב’ מאיה כהן, יועצת משפטית
שלוחה 204

גב’ מאיה מזה, מנהלת שיווק
שלוחה 205

גב’ מירב אורן, מנהלת תוכן

גב’ הילה שפלר, מנהלת תוכן בפועל

מר זהר לפיד, מנהל פרויקטים
שלוחה 209

גב’ אילה אורבך, חשבת ראשית
שלוחה 210

גב’ לאה כהן, הנהח”ש
שלוחה 207

גב’ רחל שמר, הנהח”ש
שלוחה 221

מר רמי סולמי, מנהל רכש
שלוחה 211

גב’ לנה אבולנצב, מחסנאית
שלוחה 209

מר גבי שחמורוב, מנהל מח’ השקייה
שלוחה 218

מר משה שיטרית, מנהל המוסך
מר שמוליק אהרון, מוסך
שלוחה 220

מר דוד רוקח, מנהל מח’ אחזקה
שלוחה 216

מר יוסי חרזי, מנהל פארק מנחם בגין
טל’: 03-7300111

מר משה קנטי, מנהל תפעול והשקייה פארק מנחם בגין
טל’: 053-7320193

מר שלמה עקד, מנהל גני הטבע
טל’: 053-7247150