אין מכרזים פעילים

תשתיות


11.01.2018 | מכרז מסגרת פומבי מס' 292/18

להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או גינון ו/או הקמת מבנים ותשתיות.


קראו עוד

תפקיד


18.01.2018 | מכרז פומבי מס' 58/18 למילוי משרת אקולוג

תיאור המשרה: אקולוג


קראו עוד

קול קורא


08.09.2017 | הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לתכנון והתקנת מערכת קבועה של מגרשי סקווש בעלת משטחי משחק עשויים זכוכית במרחב הפתוח.


קראו עוד


18.07.2017 | קול קורא לקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי במתחם הידוע בשם "מתחם הצפארי"

קול קורא לקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי במתחם הידוע בשם “מתחם הצפארי” בפארק גני יהושע.


קראו עוד

ספק יחיד


20.02.2018 | הקמה והפעלה מערך רעיית צאן בשטחים פתוחים עירונים בשילוב פעילויות חינוכיות וטיפוליות

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – להקמה והפעלה מערך רעיית צאן בשטחים פתוחים עירונים בשילוב פעילויות חינוכיות וטיפוליות.


קראו עוד

מתקנים


04.07.2017 | מכרז פומבי מס' 289/17

לקבלת רשות  להקמה והפעלה של מתקן הרפתקה וספורט אתגרי – מודולרי בגני יהושע


קראו עוד