גני הטבע

אירוע חורף בגן הבוטני בוטל עקב מזג האוויר

15.02.18

אירוע חורף בגן הבוטני בוטל עקב מזג האוויר.