גני יהושע

המשך סלילת שבילי אופניים בפארק גני יהושע

03.01.18

המשך העבודות לסלילת שביל האופניים במקטע של גשר המכביה ומזרחה במסגרת פרויקט שביל נוסף בין שבע טחנות ועד עשר טחנות