גני יהושע

עבודות לריצוף באבני מדרך סביב הבריכה בפינת חי בבלי

19.01.18

הסתיימו עבודות ריצוף באבני מדרך סביב הבריכה בפינת החי בבלי.