גני יהושע

קיר הטיפוס החדש מתהווה לנגד עינינו...!

14.02.18

קיר הטיפוס החדש מתהווה לנגד עינינו…! עוד כחודש תסתיימנה העבודות. עוד הרבה הפתעות מחכות בדרך.