גני יהושע

שביל נוסף בין שבע טחנות לעשר טחנות

23.02.18

בימים אלה, החברה מצויה בשלבים הסופיים לביצוע השביל הנוסף בין שבע טחנות ועד לעשר טחנות.

המקטע האחרון המקביל לאיצטדיון האתלטיקה ( מרכז הספורט הלאומי) הינו המקטע המורכב ביותר שבמסגרתו, יפורק קיר הבטון הישן ויבנה קיר חדש ברדיוס המאפשר שדה ראיה ממרחק.