מנחם בגין

שלב ב' בביצוע עבודות קירצוף וריבוד שבילים בפארק מנחם בגין

31.12.17